IP Adreslerinin ve ASN'lerin Aktarılması

From RIPE NCC Translated
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page How to Transfer IP Addresses and ASNs and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Türkçe • ‎español • ‎italiano • ‎русский • ‎العربية • ‎فارسی

Background

İnternet numarası kaynaklarının ağlar arasında aktarımlarını yetkilendiriyor ve işliyoruz. Kaynak aktarımı, bu kaynakların hak sahipliğini, sağlayan taraf A’dan alıcı taraf B’ye değiştirir. LIR'ler ve Son Kullanıcılar, IP adreslerini ve ASN'leri hizmet bölgemiz içinde aktarabilir. Bütün aktarmalar ücretsizdir.

Aşağıdaki aktarma senaryoları mümkündür:

 • LIR'den LIR'ye
 • Son Kullanıcıdan Son Kullanıcıya
 • LIR'den Son Kullanıcıya ve bunun tersi


Aktarılabilecek Kaynak Tipleri

IPv4 Allocation IPv4 PI IPv6 Allocation IPv6 PI 16-bit ASN 32-bit ASN
RIPE NCC membership required yes no yes no no no
Can be sponsored no yes no yes yes yes
Transfer restriction yes yes no no yes no
Minimum transfer size - - /32 /48 - -

24 Month Restriction

IPv4 adresleri ve 16 bit ASN'ler, ancak kaynak sahibi tarafından alındıktan 24 ay sonra aktarılabilir.  


Bir Aktarma Talebi Gönderme

Kaynaklarını sunan LIR, aşağıdaki düğmeyi tıklayarak LIR Portalı ('Kaynaklar' -> 'Aktarma Talebi' altında) aracılığıyla bir aktarma talebinde bulunmalıdır.

Gerekli bilgileri doldurmanız ve aktarmak istediğiniz kaynakları seçmeniz gerekir.

İhtiyaç duyacağınız bilgiler:

 • Her iki taraftan alınan en son şirket tescil belgesi
 • Her iki tarafça imzalanmış Aktarma Sözleşmesi. Bu sözleşme, ilgili kuruluşların, kendileri adına yasal olarak imzalama/işlem yapma yetkisine sahip temsilcileri tarafından imzalanmalıdır*
 • İmzalayan kişilerin kuruluşları adına yasal olarak imzalamaya yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler (bu genellikle şirket tescil belgesinde belirtilir)
 • Eğer alıcı taraf bir Son Kullanıcı ise, sponsor LIR tarafından imzalanmış Son Kullanıcı Atama ve Bakım Sözleşmesi

Aktarım Talebi


Bir Aktarma Talep Ettikten Sonra Ne Olur?

Hem Sağlayan hem de Alan taraf, otomatik bir talep onayı alacaktır.

Alıcı tarafın, aktarmayı kabul ettiğini ve aktarmaya devam etmek istediğini onaylamak için bu e-postayı yanıtlaması önemlidir.

Bazı bilgiler veya belgeler eksikse, RIPE NCC ilgili tarafla irtibata geçecektir.

Çoğu durumlarda, aktarma işlemi bir veya iki iş günü içinde tamamlanır. Aktarma kaydedildikten sonra her iki taraf bilgilendirilir. İnternet numarası kaynakları RIPE Veritabanında güncellenir ve aktarmanın ayrıntıları web sitemizde yayınlanır.


Bölgeler Arası Aktarmalar - RIR Arası Aktarmalar

Ayrıca, internet numarası kaynaklarını RIPE NCC hizmet bölgesi dışındaki şirketlere veya bireylere de aktarabilirsiniz. Bunlara RIR arası aktarmalar denir. Her bir RIR'nin kendine özgü politika çerçevesi olduğunu ve farklı gerekliliklerin geçerli olabileceğini bilmek önemlidir. RIR'ler arası aktarma tamamlanıncaya kadar her bir RIR'nin ilgili politikaları geçerli olacaktır.

RIR'ler arası aktarmalara izin veren RIR'ler ve politikaları:

RIR'ler arası aktarmalar, işlenmeden önce hem RIPE NCC hem de diğer RIR tarafından onaylanmalıdır.


Hangi Kaynaklar Aktarılabilir?

Her bir RIR'in kendi politika çerçevesi olduğundan, RIR'ler arasında ne tip kaynakların aktarılabileceği ile ilgili bazı farklılıklar vardır. Bu farklılıklar aşağıdaki tabloda daha ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

AFRINIC'in şu anda RIR arası politikası bulunmamaktadır. Bu, herhangi bir kaynağın bu bölgeye/bölgeden aktarılamayacağı anlamına gelir.

RIPE NCC IPv4, ASNs (including legacy) ARIN
RIPE NCC IPv4, ASNs (including legacy) APNIC
RIPE NCC IPv4 (including legacy) LACNIC

When resources are transferred from an RIR to the RIPE NCC, we will determine the status of these together with the receiving party. Resources with the [Legacy] status can keep this status.


RIR'ler Arası Aktarma Kimler Talep Edebilir?

RIPE NCC'den başka bir RIR'ye

RIPE NCC üyeleri (LIR'ler), sponsor LIR'leri vasıtasıyla [Son Kullanıcılar] ve [Eski] hak sahipleri inter-rir@ripe.net adresine bir e-posta göndererek aktarma talebinde bulunabilirler.


Başka bir RIR'den RIPE NCC'ye

RIR'si olan herhangi bir kaynak sahibi.


RIR'ler Arası Aktarma Talebi

RIPE NCC'den Başka Bir RIR'e Aktarmalar

Aktaran tarafın inter-RIR aktarma şablonunu doldurması ve taleplerini içeren bir e-postayı inter-rir@ripe.net adresine göndermesi gerekir.

İhtiyaç duyacağınız belgeler:

 • RIPE NCC hizmet bölgesi içindeki taraf için ilgili ulusal makamlar tarafından verilen son kayıt belgeleri
 • RIPE NCC hizmet bölmesi içindeki taraf adına yasal olarak imza/işlem yetkisine sahip bir şirket yöneticisi tarafından imzalanmış aktarma talebinin onay mektubu
 • RIPE NCC veya sponsor LIR ile bir akdi ilişkisi olmayan eski kaynaklar için, aktaran tarafın bunun yerine RIPE NCC hizmet bölmesi içindeki taraf adına yasal olarak imza/işlem yetkisine sahip bir şirket yöneticisi tarafından imzalanmış bu onay mektubunu göndermesi gerekir.

Ayrıca, güncellemeyi tamamlamak için RIPE Veritabanı nesnelerinin güncellenmesi veya kaldırılması gibi gerekli tüm eylemler konusunda bize yardımcı olmanız gerekecektir.

Aktarma Talebinde Bulunduktan Sonra Ne Olur?

Destekleyici belgeleri içeren e-postayı alır almaz talebinizi değerlendirmeye başlayacağız. Talebiniz onaylandıktan sonra, değerlendirmelerine başlayacak ve aktarımı tamamlamak için alıcı tarafla irtibata geçecek olan alıcı RIR'yi bilgilendireceğiz.

Aktarma talebi diğer RIR tarafından onaylandıktan sonra, her iki RIR da kayıtlarını belirli bir tarihte güncelleyecektir. O tarihte, RIPE Veritabanında güncellemeler yapacağız.


Başka bir RIR'den RIPE NCC'ye Aktarma

RIPE NCC, yalnızca kendilerini kullanan ağın, RIPE NCC hizmet bölgesi içinde en az bir aktif öğesi varsa, kaynakları kaydeder. Bu, sadece kaynakları hizmet bölgemizde kullanım için tahsis etmeye veya atamaya yönelik mevcut uygulama ile tutarlıdır.

Alıcı tarafın RIPE NCC ile bir akdi ilişkisi yoksa, aktarma talebini değerlendirmemizden önce bir akdi ilişkinin kurulması gerekir. Bağımsız kaynaklar veya [Eski kaynaklar] durumunda, bunun yerine bir sponsor LIR kullanılabilir. Eski kaynaklar için sözleşmeye dayalı anlaşmanın gerekli olmadığını unutmayın.

RIR arası aktarma, kaynak hizmet bölgesinde başlamalıdır. Talep, ilgili RIR'nin iletişim kanalı aracılığıyla iletilmelidir. Kaynak RIR, talebi değerlendirecek ve onaylamadan sonra RIPE NCC ile iletişime geçecektir.

Daha sonra alıcı tarafla iletişime geçerek ayrıntılı incelemeler yapacağız.

İhtiyaç duyacağınız belgeler:

 • RIPE NCC hizmet bölgesi içindeki taraf için ilgili ulusal makamlar tarafından verilen son tescil belgeleri
 • RIPE NCC hizmet bölmesi içindeki taraf adına yasal olarak imza/işlem yetkisine sahip bir şirket yöneticisi tarafından imzalanmış aktarma talebinin onay mektubu
 • IPv4 için: IPv4 adreslerinin istenen durumu
 • Alıcı tarafın RIPE NCC veya sponsor LIR ile akdi ilişki kurmak istemediği eski kaynaklar için, bunun yerine RIPE NCC hizmet bölmesi içindeki taraf adına yasal olarak imza/işlem yetkisine sahip bir şirket yöneticisi tarafından imzalanmış bu onay mektubunun gönderilmeigerekir.
 • (Gerekirse) End User Assignment Agreement
 • (Gerekirse) Eski Sözleşmesi
 • ARIN'den yapılan aktarmalar için, alıcı beş yıl içinde aktarılan kaynakların en az %50'sini kullanmaya yönelik olarak bize bir plan sunmalıdır.


Bir Aktarma Talep Ettikten Sonra Ne Olur?

Aktarma talebi onaylandıktan sonra diğer RIR'ı bilgilendireceğiz. Diğer RIR ile birlikte, belirli bir tarihte kayıtlarımızı güncelleyeceğiz. Alıcı tarafa bir onay gönderilecektir.

Bu tarihte, RIPE Veritabanında güncellemeler yaparak (örneğin, kaynak nesneleri oluşturma) alıcı tarafı veya sponsor LIR'yi bilgilendireceğiz.

RIR arası aktarmalar, normal aktarmalardan daha fazla işlem gerektirir. Her iki bölgedeki ilgili politikalara uyumu sağlamak için, farklı zaman dilimlerindeki RIR'lerle koordinasyon gereklidir. Ayrıca, doğru kaydı gerçekleştirmek için RIR kayıtlarına yönelik güncellemeler de senkronize edilmelidir. Bundan dolayı, RIR'ler arasındaki aktarımların işlenmesi, RIPE NCC hizmet bölgesi içindeki aktarımlardan daha uzun sürer.

RIR arası aktarımlarla ilgili olarak burada cevabını bulamadığınızda herhangi bir sorunuz olursa, inter-rir@ripe.net adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.