RIPE NCC Nasıl Çalışır

From RIPE NCC Translated
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page How the RIPE NCC is Run and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Türkçe • ‎español • ‎italiano • ‎русский • ‎العربية • ‎فارسی
RIPE NCC nedir?

[RIPE NCC], merkezi Hollanda'nın Amsterdam şehrinde bulunan bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir üyelik kuruluşudur. Aynı zamanda bir Regional Internet Registry’dir, [RIPE] topluluğunun sekreteri görevini üstlenmekte ve teknik koordinasyon sağlayarak İnternet’i desteklemektedir. 1992 yılında kurulan RIPE NCC, günümüzde hizmet bölgemizdeki 76 ülkede 20.000’in üzerinde üyeye destek vermektedir.

Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya'nın belirli kısımları için Regional Internet Registry (RIR) olarak faaliyet gösteren [RIPE NCC], üyelerine [IPv4] ve [IPv6] adres alanı ve [Autonomous System Numbers] (ASN’ler) gibi İnternet numarası kaynakları sunmaktadır. Aynı zamanda İnternet’in teknik koordinasyonuna ilişkin farklı hizmetler de sunmaktadır.

[RIPE NCC] açık ve şeffaf, herkese eşit mesafede ve tarafsız bir kuruluştur. Hiçbir ticari menfaati veya etkisi bulunmamaktadır, üyeleri tarafından yapılan seçim yoluyla kendi kendini yöneten bir kuruluştur. RIPE NCC'nin faaliyet gösterme biçimine ilişkin ilke ve prosedürlerin üyeler ve RIPE topluluğu tarafından teklif edildiği, görüşüldüğü ve kabul edildiği bir üyelik kuruluşudur.


Üyelik Kuruluşu Ne Demektir?

Üyelik Kuruluşu, bireyleri veya tüzel kuruluşları genellikle bir üyelik ücreti karşılığında üye olarak kabul eden her türlü kuruluştur. Üyelik kuruluşları genellikle tanıtım ve geliştirmeye yönelik net bir amaç taşır. Yönetim kurulunun üyeler tarafından seçildiği ve üyelere karşı sorumlu olduğu iki kademeli bir yapıya sahiptirler.


RIPE NCC Üyeliği

Haklar ve Sorumluluklar

Herkes RIPE NCC’nin üyesi olabilir. Üyelerin çoğu İnternet Servis Sağlayıcıları (ISP’ler), telekomünikasyon kuruluşları, anonim şirketler, akademik kurumlar ve devlet kuruluşlarıdır. Üyeler, [RIPE NCC]’den aldıkları İnternet numarası kaynaklarını yerel düzeyde yönetirler ve dağıtırlar.

Üyelik süreçlerini tamamlayan ve üyelik ücretini ödeyen herkes üye olarak kabul edilir ve tüm üyelik hizmetlerine erişim hakkı kazanır.

Üyeler üyelik bilgilerini güncel tutmakla sorumludur. Üyelerin RIPE politikalarını ve RIPE NCC prosedürlerini izlemeleri ve sahip oldukları İnternet kaynaklarının sorumluluk sahibi destekçileri olarak hareket etmeleri beklenmektedir. Üyeler ayrıca kuruluşlarının yönetiminde aktif görev almalı, yönetime katkıda bulunmalı ve üyelik üzerinde etkisi olan tartışma ve süreçlerden haberdar olduklarından emin olmalıdırlar.

“Karar Alma”

Tüm [RIPE NCC] faaliyetleri ve hizmetleri [RIPE NCC] üyeleri ve [RIPE] topluluğu tarafından açıkça tanımlanır, görüşülür ve değerlendirilir.

"[RIPE NCC General Meeting] (GM),

[RIPE NCC General Meeting] (GM), üyelerin [RIPE NCC] operasyonlarını ve faaliyetlerini görüşebildiği ve görüşlerini paylaşabildiği toplantı yeridir. Üyeyseniz, GM’ye katılma, kararlar hakkında oy kullanma ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oy kullanma hakkına sahipsiniz.

Aşağıdaki kritik konularda da üyeler görüşlerini belirtebilir ve karar sürecinde söz sahibi olabilirler:

“Bahar - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve Ücretlendirme”

Kayıt ücreti ile yıllık üyelik ücretini içeren ücretlendirme planı üyelerin oyları ile belirlenir. Üyeler, oyları ile aynı zamanda yönetim kurulu üyelerini de seçebilirler.

“Sonbahar - Faaliyet Planı ve Bütçe”

Her yıl RIPE NCC, bir sonraki yıla ilişkin faaliyet plan taslağını bütçe önerisi ile birlikte üyelerle paylaşır. Bu plan, üyelerin de görüşlerini almak amacıyla genellikle sonbahardaki GM’de sunulur.


Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, [RIPE NCC]’nin çalışmasını denetlemeye ilişkin geniş sorumluluk üstlenmektedir. Günlük operayonların yerine getirilmesi için [RIPE NCC] yönetimine pek çok sorumluluk tayin edilmiştir. [RIPE NCC]’nin kurumsal yönetim yapısında Yönetim Kurulu üyeliği önemli bir yer tutmaktadır ve kurul üyeleri [RIPE NCC] üyelerine karşı tamamiyle sorumludur.

Yönetim Kurulu bir Başkan, bir Sayman, bir Sekreter ve ayrıca dört kurul üyesinden oluşur. Kurul üyeleri üç yıllık bir süre ile göreve gelir ve görevleri şunları içerir:

  • Üyelerin temsil edilmesi ve [RIPE NCC] Üst Yönetimine rehberlik edilmesi
  • [RIPE NCC]’nin genel mali durumundan ve güncel mali durumun herhangi bir zamanda değerlendirilmesini sağlayacak kayıtların tutulmasından sorumlu olunması
  • RIPE NCC Faaliyet Planının ve Bütçesinin onaylanması
  • RIPE NCC Yönetiminin atanması
  • Üyelerin GM toplantılarına davet edilmesi

Üyeler, Bahar GM’sinde Yönetim Kurulu üyelerini seçmek için oy kullanabilir. Bir kurul üyesinin üç yıllık görev süresi dolduğunda, boşalan koltuğu doldurmak için seçim yapılır. Bu durumda [RIPE NCC], üyelerden adaylarını bildirmelerini isteyecektir. Beş [RIPE NCC] üyesinin yazılı desteğini alan herkes Yönetim Kurulu üyesi olma hakkına sahiptir. Kurul üyelerinin [RIPE NCC] üyesi olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

RIPE NCC Yönetim Kurulu’nun cinsiyet, yetkinlik, sektör geçmişi ve coğrafi çeşitlilik açısından üyelerin çeşitliliğini yansıtması [RIPE NCC] ve üyeleri için bir avantaj oluşturmaktadır. [RIPE NCC] ve Yönetim Kurulu, [RIPE NCC]’nin başarılı bir şekilde gelişmesini isteyen herkesin Yönetim Kurulu seçimlerine aday olmasını desteklemektedir.

Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu seçimleri hakkında daha fazla bilgiyi RIPE NCC website üzerindeki GM bölümünde bulabilirsiniz.